Ivanišević predstavio rezultate Sekretarijata na 9. sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, prisustvovao je i obratio se na devetoj sednici Veća Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, u plenum sali Radničkog doma ,,Svetozar Marković“ u Novom Sadu. Sednicom je predsedavao predsednik SSSV-a, Goran Milić .

Na sednici je prisustvovao i pomoćnik pokrajinskog sekretara mr Milan Jarić.

Sekretar Ivanišević je prisutnima govorio o pojedinostima i realizaciji Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u AP Vojvodini za tekuću godinu, a predstavio je i realizovane projekte i programske mere u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Ivanišević je istakao da je Sekretarijat u 2022. godini za oblast privrede opredelio ukupno 210 miliona dinara za tri konkursa – nabavku mašina i opreme, repromaterijal i za podsticaj ženskom preduzetništvu i to za 176 korisnika, potom za oblast turizma 185 miliona dinara za dva konkursa, mašine, opremu i unapređenje turističke suprastrukture za 176 korisnika.

Po pitanju zapošljavanja, za samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica, za sprovođenje javnih radova i za stručnu praksu za najbolje studente univerziteta na teritoriji AP Vojvodine, dodeljeno je oko 50 miliona dinara za ukupno 80 korisnika.

Prema rečima sekretara, jedna od novih mera koje su imale uspešan ishod u oblasti zapošljavanja, jeste kriterijum za promenu statusa zaposlenih, odnosno prevođenje sa određenog na neodređeno vreme od strane poslodavaca, a u okviru konkursa za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2022. godini.

Sekretar Ivanišević je dodao da će se mera Pokrajinske vlade koja podrazumeva stručnu praksu za najbolje studente, koji su završili fakultete univerziteta na teritoriji Vojvodine, biti nastavljena i u narednom periodu u okviru pokrajinskih institucija. Prema njegovim rečima, mnogo studenata koji zadovoljavaju kriterijume ovog konkursa, su i pre samog završetka konkursa našli zaposlenje, što je veoma ohrabrujuć faktor i pokazatelj privredne klime u Vojvodini.

Na današnjoj sednici je sprovedena verifikacija novoizabranih članova Veća, odnosno Predsedništva SSSV i izbora predsednika SSS na teritoriji AP Vojvodine, a razmatrana su i druga pitanja, poput Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta i učešća SSSV-a u njegovom radu, aktivnostima Saveza i drugo.