Sekretar Ivanišević o ženskom preduzetništvu na četvrtoj radionici u okciru projekta „Izgradnja preduzetničkog ekosistema – Studentsko preduzetništvo preko granica” u Rektoratu UNS

U amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu održana je radionica u okviru Interreg IPA IPA programa prekogranične sradnje Mađarska – Srbija i projekta pod nazivom „Izgradnja preduzetničkog ekosistema – Studentsko preduzetništvo preko granica” (Building Entrepreneurial Ecosystem – Student entrepreneurship beyond…