26. decembar 2022. – Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam

Na osnovu čl. 94. i 102. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/16, 113/17, 95/18 i 114/21) i čl. 12. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/16 i 12/22), oglašava se

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA PRIVREDU I TURIZAM

TEKST KONKURSA SA OBRASCEM I IZJAVAMA