21. oktobar 2022. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za subvencionisanje programa od javnog interesa kojima se promoviše žensko preduzetništvo u 2022. godini

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 16/18), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl.list APV“, br: 37/14, 54/14 – dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2022. godinu („Sl.list APV“, br: 54/2021 i 7/2022, 37/2022- rebalans) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava Udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za subvencionisanje programa od javnog interesa kojima se promoviše žensko preduzetnoštvo u 2022. godini („Sl.list APV” br:44/22) Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA SUBVENCIONISANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJIMA SE PROMOVIŠE ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO U 2022. GODINI

IZMENA JAVNOG KONKURSA

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC

IZJAVE