Sekretar Ivanišević otvorio stručni skup posvećen strategiji pametne specijalizacije Republike Srbije: turizam u fokusu Regiona Vojvodine i predstavljanje privrede kao benefita

Novi Sad, 25. oktobar 2022. – Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati Poglavlje 22 – Regionalni razvoj i koordinacija strukturnih instrumenata, organizator je današnjeg događaja, odnosno stručnog skupa posvećenog ulozi strategije pametne specijalizacije u razvoju Nomenklature statističkih teritorijalnih jedinica (NSTJ 2) regiona u Republici Srbiji. Skup je održan u prostorijama Privredne komore Vojvodine u Novom Sadu, a prisutni su imali priliku da se upoznaju sa elementima Strategije za period 2020-2027. godine i načinima na koje sprovođenje iste doprinosi stvaranju uslova za razvoj NSTJ 2 regiona u Srbiji, a to su Beogradski region, Region Vojvodne, Šumadije i Zapadne Srbije, Južne i Istočne Srbije i Region Kosovo i Metohija. Sama nomenklatura NSTJ 2 je veoma važna, budući da je reč o osnovnom nivou za primenu politika regionalnog razvoja.

Pametna specijalizacija (S3 – eng. Smart Specialization Strategy) je osmišljena u okviru reformisane kohezione politike Evropske komisije, kao lokalno utemeljen strateški pristup koji karakteriše identifikaciju prioritetnih oblasti koje treba podržati. Razvoj Strategije je, zapravo, osnovni uslov korišćenja evropskih strukturnih i kohezionih fondova i preduslov je kordinacije u programiranju i korišćenju EU fondova, što predstavlja jedan od njenih najvažnijih elemenata.

Donošenje Strategije pametne specijalizacije na NUTS 2 nivou je ujedno i preduslov da konkurisanje za sredstva iz strukturnih fondova.

Današnji konstruktivni dijalog između predstavnika organizacija civilnog društva, aktera regionalnog razvoja Srbije i akademske zajednice, u mnogome doprinosi sagledavanju glavne prepreke bržem napretku Srbije na putu evropskih integracija, posebno kada je u pitanju unapređenje institucionalnog kapaciteta kako na lokalnom, tako i na regionalnom nivou za kreiranje tražnje za otkrivanjem razvojnih potencijala i jačanje apsorpcione moći istih za korišćenje sredstava iz fondova EU.

Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, uzeo je učešće kako u uvodnom delu skupa, tako i kao prvi govornik u radnom delu, koji je dao osvrt na Pametnu specijalizaciju u funkciji razvoja turizma Vojvodine, uz primere dobre prakse koji potkrepnjljuju njenu ulogu u unapređenju ove privredne grane u Pokrajini.

,,Lepo je govoriti o temi koja je budućnost i zahvaljujem se Konventu i Privrednoj komori Vojvodine na organizaciji današnjeg skupa koji nam omogućava da govorimo o stvarima koje će se desiti i da vrlo objektivno kažemo gde smo danas. Danas govorimo o rezultatima u turističkoj privredi i šaljemo poruku privredi da se očekuje veća produktivnost, ali i bavljenje modernim tokovima privrede. Ne možemo se zaustaviti i prekinuti obrazovanje, jer će se u tom slučaju privreda pretvoriti u stari zanat. Potrebna nam je visoko sofisticirana proizvodnja i ponosan sam na to što je Vojvodina centar IT industrije u regionu“, rekao je Ivanišević, dodavši da cela privreda mora da shvati šta je tržište, koje su okolnosti na tržištu, šta se od nje očekuje i koji nivo produktivnosti je neophodan za isplativost onoga što se proizvodi.

Otvarajući skup, pokrajinski sekretar Ivanišević je naglasio da je sprovođenje svih zadataka u okviru strategije veoma važno, prevashodno zbog dostizanja određenog visokog kvaliteta života građana i povoljne privredne klime u AP Vojvodini i Republici Srbiji, kao i zbog neophodnosti sprovođenja digitalne transformacije privrede i poljoprivrede, ali i zbog promene percepcije o privredi i stremljenjima aktuelnih trendova.

Strategija pametne specijalizacije (S3) predstavlja sveobuhvatnu agendu za privrednu transformaciju koja uključuje usmeravanje podrške i investicija na ključne nacionalne, odnosno regionalne prioritete, izazove i potrebe za razvojem zasnovanim na znanju, komparativnim prednostima i potencijalu za izvrsnost određene države ili regiona, potom uključuje podršku tehnološkim i praktičnim inovacijama sa ciljem da se ohrabre investicije privatnog sektora, a podstiče inovacije i eksperimentisanje. Strategija je zasnovana na dokazima i postojanju sistema praćenja i evaluacije.

Prema glavnom dokumentu za sprovođenje Strategije pametne specijaliacije (S3) koji je razvila Evropska komisija (eng. Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations), Strategija se sprovodi kroz šest osnovnih koraka, a zasnovana je na procesu preduzetničkog otkrivanja, pri čemu preduzetnici u širem smislu (privredna društva, visoko obrazovne institucije, individualni inventori i inovatori) su u najboljoj poziciji da otkriju oblasti istraživanja, razvoja i inovacija u kojima država ili region može napredovati sa postojećim mogućnostima i proizvodnim faktorima.

Proces preduzetničkog otkrivanja (eng. Entrepreneurial Discovery Process – EDP) predstavlja ključni proces u definisanju prioriteta Strategije, dok EDP kao bottom-up pristup, jeste ključna razlika između kreiranja RIS3 i ranijih inovacionih strategija. Neophodnost postojanja EDP-a govori da je potreban mehanizam kako bi saslušali preduzetnike, istraživače i građane u cilju identifikacije potencijalnih prioriteta, uz preduzetničko učenje koje je kao interaktivan proces, zasnovan na ciljanom dijalogu koji okuplja različite subjekte u cilju otkrivanja prioritetnih oblasti pametne specijalizacije i razvoja politika za njihovu implementaciju.

Učesnici današnjeg skupa su i Branislav Mamić, Sekretar Udruženja usluga Privredne komore Vojvodine, Nataša Dragojlović, Koordinatorka NKEU, dr Jelica Minić, Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS), prof. dr Viktor Nedović, koordinator Strategije pametne specijalizacije Srbije (4S) i drugi relevantni stručnjaci.