15. јануар 2024. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2024. години

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2024. godinu („Sl. list APV“, br. 45/2023), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒dr. odluka, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 i 38/2021) i člana 5. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme u 2024. godini („Sl. list APV”, br. 1/2024 i 2/2024- ispravka), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA ZA NABAVKU MAŠINA/OPREME U 2024. GODINI

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC

IZJAVE