15. januar 2024. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2024. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2024. godinu („Službeni list APV“, broj: 45/2023), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14-dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 i 38/21) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2024. godini („Službeni list APV”, br. 1/24), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2024. GODINI

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

OBRAZAC PRIJAVE