Конституисан Савет за социјално предузетништво АП Војводине

 

Нови Сад, 12. април 2018. – Савет за социјално предузетништво АП Војводине данас је одржао конситутивну седницу на којој су утврђени прироритети рада овог тела које је основано у оквиру Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.

Седницом је председавао др Лазар Ожеговић, професор Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, који је истакао  значај социјалне економије и социјалног предузетништва у укупном развоју  хуманог друштва, те да Савет у наредном периоду има обавезу да анализира стање у овој области у АП Војводини, идентификује кључне проблеме и донесе предлоге развоја као и мере и активности којима ће се подстаћи оснивање социјалних предузећа у АП Војводни.

Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, казао је да социјално предузетништво представља модел развоја који на креативан и инклузиван начин доприноси развоју предузетничких иницијатива, те да је потребно да активности Савета буду усмерене и на едукације и информисање свих привредних субјеката ради афирмације ове врсте предузетништва као друштвено одговорног и економски ефикасног модела пословања.

Он је подсетио на то да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам прошле године реализовао конкурс за допринос развоју социјалне економије у Војводини као и  да се такав конкурс планира и у овој години.

У раду седнице Савета су учестовали представници привредних друштава, Уније послодаваца Војводине и невладиног сектора.