4. април 2018. – Јавна набавка – услуга – Промоција привредних и туристичких потенцијала АП Војводине у специјализованим штампаним медијима у 2018. по партијама од 1-6 ЈНППБОПЗПП 1.2.9./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

4. април 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда – Партија 1 

4. април 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда – Партија 2

4. април 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда – Партија 3 

4. април 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда – Партија 4 

4. април 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда – Партија 5 

4. април 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда – Партија 6 

Рок за подношење понуда је 16. април 2018. године до 10.00 часова.

4. април 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 1

4. април 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 2

4. април 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 3

4. април 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 4

4. април 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 5

4. април 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 6

Одлуке:

20. април 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

20. април 2018. – ОДЛУКА о обустави поступка

Обавештења:

3. мај 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка – Партија 1

3. мај 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка – Партија 5

9. мај 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 2

9. мај 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 3

9. мај 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 4

9. мај 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Партија 6

Уговори:

11. мај 2018. – УГОВОР о јавној набавци услуга – Партија 2

11. мај 2018. – УГОВОР о јавној набавци услуга – Партија 3

11. мај 2018. – УГОВОР о јавној набавци услуга – Партија 4

11. мај 2018. – УГОВОР о јавној набавци услуга – Партија 6