Инспекција

2023. godina

Spisak službenika ovlašćenih za odlučivanje u upravnim stvarima

Godišnji izveštaji

Godišnji izveštaj za 2020. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 1

Godišnji izveštaj za 2020. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 2

Godišnji izveštaj za 2020. godinu – inspektor za elektronske komunikacije

Plan rada 

Plan rada za 2022. godinu – inspektor za elektronske komunikacije

Plan rada za 2022. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava

Plan rada za 2021. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 1

Plan rada za 2021. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 2

Plan rada za 2021. godinu – inspektor za elektronske komunikacije