Инспекција

Годишњи извештаји

Godišnji izveštaj za 2020. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 1

Godišnji izveštaj za 2020. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 2

Godišnji izveštaj za 2020. godinu – inspektor za elektronske komunikacije

План рада 

Plan rada za 2022. godinu – inspektor za elektronske komunikacije

Plan rada za 2022. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava

Plan rada za 2021. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 1

Plan rada za 2021. godinu – inspektor za zaštitu autorskog i srodnih prava 2

Plan rada za 2021. godinu – inspektor za elektronske komunikacije