Иван Ђоковић председавао стручним скупом посећеном унапређењу сарадње Србије, Мађарске и Словачке у области речног и наутичког туризма

 

Нови Сад, 6. април 2017. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, председавао је састанком који је окупио званичнике, стручњаке и представнике институција из области туризма, саобраћаја, превасходно водног саобраћаја и наутике, из Републике Србије, Словачке и Мађарске, као и туроператере и туристичке посленике.

Учесници скупа су овом приликом, као и на претходним сусретима, исказали спремност за унапређење сарадње и координацију,посебно у погледу превазилажења административних баријера, на пољу дунавског туризма, тачније крстарења Дунавом и Тисом. Један од циљева јесте и сагледавање могућности међусобног удруживања у циљу формирања заједничке туристичке понуде.

Након недавно одржаних састанака о могућностима за даље развијање и унапређење туристичке сарадње између Републике Србије и Мађарске, у сарадњи са Одељењем за туризам и угоститељство и Стручним одељењем за стратегију пловидбе Трговинске и индустријске коморе Будимпеште, инициран је данашњи сусрет који је отворио многа питања у области туризма, са посебним акцентом на речни и наутички туризам како у Србији и АП Војводини, тако и у суседним земљама.

Захваливши се учесницима на ангажовању у погледу обједињавања свих релевантних чинилаца и интересних институција, потпредседник Иван Ђоковић је истакао да је циљ сусрета успостављање међусобне комуникације, како би се разменила искуства, подаци и иницијативе, те формирање туристичке понуде у домену наутичког туризма Србије, Мађарске и Словачке, а преко територије АП Војводине и остатка пловног пута.

,,Постоји потпуна политичка воља и спремност на свим нивоима да се ступи у овакав вид сарадње и подржи даљи развој наутичког туризма на постојећим основама. Поред евентуалних законских препрека, друге препреке за сарадњу не постоје. Неопходно је преиспитати и изнаћи адекватан модел удруживања свих заинтересованих страна на оперативном нивоу. У сарадњу ћемо настојати укључити и Румунију, Аустрију, и све друге суверенитете коју су неодвојиви део заједничког туристичког кластера. Туристичке организације, агенције и привредне коморе би требало републичкој и покрајинској администрацији да дају координате и смернице како би требало креирати заједнички туристички производ, те како да капацитете вежемо за постојећу инфраструктуру у Србији“, рекао је Ђоковић, нагласивши да је заједнички туристички производ и употреба постојећег туристичког производа и инфраструктуре неопходно креирати на основу датих смерница туристичке привреде, како би се подстицајним програмима и мерама на адекватан начин утицало на подизање капацитета, а у складу са Стратегијом развоја туризма Србије и Програмом развоја туризма Војводине који је у изради.

Оно што иде у прилог оптимизму у домену развоја наутичког туризма у Србији јесу подаци Агенције за луке Републике Србије која обавља детаљне анализе у овој области. Евидентан је константан раст броја пристајања и броја путника који у Србију долазе речним крузерима. Протекле године регистровано је 958 пристајања и 119.000 прелазака обале, тачније око 85.000 туриста који су посетили нашу земљу на овај начин. Циљ Агенције јесте да се до 2020. године оствари 1.300 пристајања и преко 130.000 путника на годишњем нивоу.

Република Србија има три тачке за пристајање крузера, Нови Сад, Београд и Доњи Милановац. Комплетну инфраструктуру за ову намену имају и Смедерево, Голубац и Кладово – Ђердап. Сам Град Нови Сад има три пристана и за њега је наутички туризам веома важан туристички аспект.

Састанку су присуствовали министар – саветник економске послове у Амбасади Републике Србије у Будимпешти Ото Кишмартон, председник Стручног одељења за стратегију пловидбе Трговинске и индустријске коморе Будимпеште Чаба Јунг, специјални саветник у Министарству за трговину, туризам и телекомуникације Александар Денда, представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић, шеф Лучке капетаније Београд Бранислав Милешић, шеф Лучке капетаније Нови Сад Борис Ореб, председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић, директорица Туристичке организације Војводине др Наташа Павловић, директор Туристичке организације Новог Сада Бранислав Кнежевић, представници Словачке пловидбене коморе, представници Туристичке организације Србије, као и представници бројних удружења, организација и привредних субјеката из ове области.