4. април 2017. – Јавна набавка мале вредности – услуга – Спровођење едукација, кроз организовање радионица у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања јачања понуде туристичке дестинације Војводина ЈН МВ 1.2.3./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

4. април 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 12. април 2017. године до 10.00 часова.

4. април 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

21. април 2017. – ОДЛУКА о додели уговора

5. мај 2017, – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору