Одржане Конститутивна седница и 2. седница Покрајинског социјално – економског савета

Конститутивна седница Покрајинског социјално – економског савета, одржана је данас у Скупштини АП Војводине, након које је одржана и 2. седница  којом су заокружени стратешки правци, ставови и опредељења Савета у новом мандату. Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, учествовао је у раду Савета, као и креирању закључака и конкретних предлога за наредни период и предстојећу конференцију под називом ,,За развој привреде – окупљање око пројеката“, предвиђену за децембар.

У оквиру Конститутивне седнице, верификовани су чланови Покрајинског социјално-економског савета за мандатни период 2016 – 2020. године из Уније послодаваца Војводине, Савеза самосталних синдиката Војводине и Покрајинског одбора Уједињених гранских синдиката „Независност“. Испред Покрајинске владе, чланови ПСЕС су потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, покрајинска секретарка за финансије, Смиљка Јовановић, покрајински секретар за здравство, Зоран Гојковић, покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине, Владимир Галић, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност полова, Предраг Вулетић, и саветник председника Покрајинске владе, Горан Лазовић.

Ово је први корак на употпуњавању социјалног дијалога, између послодаваца, Покрајинске владе и синдиката. Унија послодаваца је изнела предлоге и мере за унапређење привредног амбијента, и донета је и одлука о организовању велике конференције под покровитељством Покрајинске владе, где ћемо покушати да на један концентрисан начин, усмеримо како запослене, тако и послодавце, да кроз мере Покрајинске владе аплицирају за пројекте у иностранству, али и за републичке и покрајинске пројекте и средства“, рекао је потпредседник Ђоковић и истакао да је неопходно да сваки члан ПСЕС-а из сопственог делокруга, припреми предлоге мера и активности за унапређење стања у привреди и поправљање привредног амбијента за све његове чиниоце, а сходно надлежностима Покрајинске владе.

По завршетку Конститутивне седнице одржана је и 2. седница Покрајинског социјално – економског савета, на којој су изнети предлози Уније послодаваца Војводине за унапређење привредног амбијента. Унија је овом приликом иницирала проглашење Деценије предузетништва и иновација, као и обезбеђење услова за одржив привредни раст уз нов економски систем.

Председник Уније послодаваца, Станко Крстин, изнео је постојеће проблеме и конкретан програм реформи чији су приоритети успостављање нове каматне и кредитне политике, којом се предлаже укидање двовалутног система, потом успостављење нове монетарне политике, формирање курса у служби извоза и раста, при чему се динар утврђује на слободном девизном тржишту, санирање банкарског система и смањење оптерећења привреде. У том смислу, поред пореске реформе, по Унији је потребно смањити износе комуналних услуга, увести реалну казнену политику, те изједначити одговорности предузетника и привредних друштава.

Поред тога, сви присутни су се усагласили да је неопходно даље развијати социјални дијалог, како би сви представници ПСЕС-а, имали прилику да анализирају, разматрају и дају закључке и формирају ставове о појединим законским и подзаконским актима и њиховим нацртима. Учесници су најавили креирање заједничког документа на основу закључака и ставова, који би послужио као оријентир у наредном мандату ПСЕС-а. 

Покрајински социјално-економски савет ће, под покрoвитељством Покрајинске владе, а на иницијативу Уније послодаваца Војводине, организовати Конференцију под називом ,,За развој привреде – окупљање око пројеката“, са циљем да привредници и представници запослених, на основу Програма Покрајинске владе,  изнесу своје предлоге и очекивања у вези са стварањем што повољнијих услова за развој привреде, а тиме и за побољшање материјалног и социјалног положаја запослених и свих грађана у АП Војводини и у целој Републици Србији. На Конференцију ће, чланица ПСЕС бити позвани истакнути привредници, представници великих мултинационалних и домаћих компанија, малих и средњих предузећа и предузетници који послују у Војводини, представници коморског система, установе и други који би могли допринети успешном раду Конференције.  Планиран термин одржавања Конференције је прва половина децембра 2016. године, а који ће утврдити Организациони одбор.