Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam sa delegacijom Republike Austrije o ulaganju u oblast zapošljavanja

 

Novi Sad , 27. septembar 2017. – Delegacija Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, na čelu sa zamenikom pokrajinskog sekretara mr Pavlom Počučom, sastala se danas sa delegacijom iz Republike Austrije, predstavnicima Ambasade Austrije u Republici Srbiji, predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora Austrije, kao i lokalnih samouprava – Šabac, Kula i Apatin – učesnicima na međunarodnom projektu ,,Podrška razvoju edukacija i zapošljavanja – SEED“ sa partnerima iz Austrije. Pomenuti projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije ADA.

Projekat SEED II je trenutno u drugoj fazi implementacije, fokusiran prevashodno na jačanje socijalnog aspekta, smanjenje stope nezaposlenosti na lokalnom nivou, uz intenziviranje saradnje između javnog i civilnog sektora sa privrednicima.

Sastanku je prisustvovao i direktor Edukativnog centra za podršku profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, Đurađ Milanović, koji je predstavio operativnu politiku, mere i način funkcionisanja Centra, kao i nove trendove u okviru sve zastupljenijeg dualnog obrazovanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija.

Posetu delegacije Republike Austrije u Srbiju organizovala je ,,Volkshilfe Austria”, kompanija sa višedecenijskom tradicijom u sferi socijalne politike i socijalnih programa, pružanja stručne pomoći, zapošljavanja i zaštite životne sredine. Učesnici su razgovarali o Akcionom planu zapošljavanja u APV, i u okviru njega o ključnim stavkama, pojedinostima i podrsticajnim programima i merama Sekretarijata, o saradnji sa lokalnim samoupravama u oblasti zapošljavanja u Vojvodini, te o efektima u pogledu razvoja i unapređenja pokrajinskog tržišta rada. Gostima su bila dragocena iskustva oko sprovođenja programa i u okviru Edukativnog centra, jedinstvenog u svojoj branši, kako u zemlji, tako i u regionu.

Zamenik mr Počuč je istakao i značaj socijalnog preduzetništva, koje zauzima posebno mesto u programskoj politici Sekretarijata, kako bi se podstaklo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao jedne od marginalizovanih socijalnih grupa.

Delegacije su posetile administrativne i radne prostorije Edukativnog centra Novi Sad, gde su učesnici razmenili iskustva i primere dobre prakse.