3. октобар 2017. – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсне документације у јавну набавку добара – часописи обликовану у више истоврсних целина (партија) од 1-2 ЈН ППБОПЗПП 1.1.5./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

03. октобар 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 13. октобар 2017. године до 10.00 часова.

03. октобар 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 1

03. октобар 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Партија 2

18. октобар 2017. – ОДЛУКА о додели уговора

3. новембар 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – Туристички свет

3. новембар 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору – ХОРЕС