Potpredsednik Đoković okupio predstavnike nacionalnih službi za zapošljavanje sa teritorije Vojvodine

 

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, sastao se danas sa direktorom Pokrajinske službe za zapošljavanje, Nebojšom Kukićem, i sa predstavnicima nacionalnih službi za zapošljavanje sa teritorije AP Vojvodine. Učesnici su razmenili ideje, iskustva i u okviru savetodavnog sastanka izneli probleme i potencijalne koncepte uspostavljanja politike podsticaja u oblasti zapošljavanja u narednom periodu.

Pored toga, razgovaralo se i o Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, te o neophodnosti da preispita svoje postojeće programe, da uvede nove, te da rukovodstvo utvrdi strateške pravce za narednu budžetsku godinu.

“Pokušaćemo da povećamo obim sredstava koja su nam na raspolaganju za četiri mere, tačnije za nova zapošljavanja, samozapošljavanje, javne radove i stručnu praksu, ali da pritom suzimo broj korisnika i na taj način dođemo do kvalitetnijeg iskorišćavanja podsticaja zapošljavanja na praktičnom nivou. Postojeća sredstva ne predstavljaju dovoljan podsticaj koji bi doneo i adekvatan rezultat. Pomoć nekome ko se upušta sopstveni posao, pa čak i ekonomski stabilnijim poslodavcima, a shodno postojećim republičkim programima, ne predstavlja podsticajan iznos. Potrebno je sagledati okvir u pogledu stručne prakse gde autohtono možemo uticati na kreiranje mera i planova. Javne radove bi trebalo kombinovati u više oblasti u svrhu nadovezivanja na poslove pokrajinske administracije. Tražimo modele i sa Garancijskim fondom Vojvodine, preko komercijalnih banaka i Razvojnog fonda Vojvodine, kako bismo pripremili širi dijapazon mera za narednu godinu”, rekao je Đoković. Potpredsednik Pokrajinske vlade je dodao da ovakvi susreti predstavljaju jedinstven vid komunikacije, da će se organizovati ubuduće i to u pravilnim vremenskim intervalima, kako bi se mogli sagledavati svi parametri koji u mnogome utiču na promene tokova u sferi zapošljavanja.

Sastanku su prisustvovali i podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, Vitomir Vučković, stručni tim Sektora za zapošljavanje Sekretarijata, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine, Snežana Sedlar, i direktor Edukativnog centra Novi Sad, Đurađ Milanović.