Poseta Institutu za vinarstvo i vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima u prisustvu predstavnika Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

  

Sremski Karlovci, 21. april 2021. – Današnji Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, kao deo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, predstavlja jednu od najstarijih naučnoistraživačkih ustanova u Srbiji. Nastanak Departmana vezuje se za osnivanje Pokrajinskog zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo 1947. godine, sa sedištem u Sremskim Karlovcima, dok je za Departman važna i 1956. godina kada je na dve godine ranije osnovanom Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu formirana katedra za voćarstvo i vinogradarstvo. 

Interesantan je podatak da je do integracije Instituta za vinarstvo i vinogradarstvo iz Sremskih Karlovaca i Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada došlo davne 1972. godine, čime je Institut postao jedna od osnovnih organizacija fakulteta. 

Upravo su simbolika i značaj pomenutog Instituta, kako za visoko obrazovanje, nauku, ali i privredu i vinski i degustacioni  turizam, bili povod današnje posete pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, dr Nenada Ivaniševića, u prisustvu podsekretara, Slavoljuba Arsenijevića, i pomoćnika za oblast turizma, Milana Jarića. Delegaciju Sekretarijata primio je dekan Poljoprivrednog fakulteta, Nedeljko Tica.

Ispred Poljoprivrednog fakulteta susretu su prisustvovali i prof. dr Dragoslav Ivanišević direktor Departmana za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, prof. dr Lazar Savin prodekan za finansije, prof. dr Nenad Magazin prodekan za razvoj i saradnju s privredom, prof. dr Mirjana Đukić Stojčić prodekan za nastavu.

Departman je danas moderna obrazovna i naučna institucija čiji rezultati naučnih istraživanja u voćarstvu, vinogradarstvu i hortikulturi predstavljaju nesagledivu riznicu znanja.  

Pored Univerziteta, osnivanju i opremanju Instituta za vinogradarstvo i vinarstvo doprinela je i Pokrajinska vlada, a sam Institut ima za cilj da bjedini vinogradare iz Srbije i regiona i time preestavlja eminentno naučno telo koje je deo ne samo nauke, već i vinske i vinogradarske kulture ovih prostora.

Studentima Poljoprivrednog fakulteta je omogućeno da praktični deo nastave obavljaju na oglednom dobru u Sremskim Karlovcima, kao i u okviru laboratorija Instituta.

Istaknuto je i da je u planu izgradnja Nacionalnog instituta za vinogradarstvo i vinarstvo koji će imati veliki značaj i gde će na jednom mestu moći da se savladaju teoretska i praktična znanja. 

Prema njihovim rečima, budući institut će predstavljati centar u kome će biti objedinjeni svi zainteresovani subjekti kada su u pitanju i podsticaji za vinogradarsku i vinarsku proizvodnju, snabdeven najsavremenijom opremom koja će biti na raspolaganju proizvođačima vina.