22. април 2021. – ИЗМЕНА Јавног конкурсa за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање трошкова за набавку машина, опреме или за набавку софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2021. години

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ КОНКУРСА