Иван Ђоковић: Пионирски подухват Секретаријата у подстицајима за социјалну економију

Нови Сад, 14. мај 2018. – На одржаној седници Савета за социјално предузетништво АП Војводине,  потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић,  истакао је важност развоја социјалне економије у покрајини. 

Савет, на чијем је челу проф. др Лазар Ожеговић, основан је oдлуком секретара са циљем да се начини искорак и допринесе развоју ове врсте предузетништва.  Секретаријат је већ конципирао свој програм подршке социјалним предузећима кроз прошлогодишњи конкурс и то кроз јавне позиве који су већ корак испред у односу на нацрт Закона о социјалном предузетништву.

,,Упркос чињеници да у Републици Србији не постоји Закон о социјалном предузетништву, већ само његов нацрт, користио сам његов концепт као основу, препознавши резон законодавца и резон друштва, као и на који би начин ту материју требало обликовати. Новим конкурсом истакнута је финансијска подршка не само за привредна друштва која запошљавају особе са инвалидитетом, као претходне године, већ и све друге привредне субјекте који запошљавају социјално угрожене категорије, или које, пак, послују са таквим установама и категоријама, на начин на који ће то тек бити дефинисано Законом“, рекао је потпредседник Иван Ђоковић.

Он је нагласио да је социјално предузетништво област која је донекле занемарена у оквиру укупног развоја привреде и предузетништва, стога је први пут, једним општим актом, јасно дефинисано у подстицајнима Државне управе шта су и ко чини категорију социјално угрожених лица.

„У настојању да снажније допринесемо развоју социјалног предузетништва у АП Војводини, Секретаријат ће у 2018. години расписати јавни конкурс у укупном износу од 15 милиона динара, са циљем да пружимо допринос конкурентности привреде, афирмацији и хуманом приступу унапређењу области социјалне економије “, истакао је Ђоковић, изразивши уверење да је то пионирски модел подршке који ће моћи да се примени и у будућим како покрајинским, тако и републичким подстицајима и пројектима.