Ivan Đoković: Pionirski poduhvat Sekretarijata u podsticajima za socijalnu ekonomiju

Novi Sad, 14. maj 2018. – Na održanoj sednici Saveta za socijalno preduzetništvo AP Vojvodine,  potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković,  istakao je važnost razvoja socijalne ekonomije u pokrajini.  

Savet, na čijem je čelu prof. dr Lazar Ožegović, osnovan je odlukom sekretara sa ciljem da se načini iskorak i doprinese razvoju ove vrste preduzetništva.  Sekretarijat je već koncipirao svoj program podrške socijalnim preduzećima kroz prošlogodišnji konkurs i to kroz javne pozive koji su već korak ispred u odnosu na nacrt Zakona o socijalnom preduzetništvu.

,,Uprkos činjenici da u Republici Srbiji ne postoji Zakon o socijalnom preduzetništvu, već samo njegov nacrt, koristio sam njegov koncept kao osnovu, prepoznavši rezon zakonodavca i rezon društva, kao i na koji bi način tu materiju trebalo oblikovati. Novim konkursom istaknuta je finansijska podrška ne samo za privredna društva koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao prethodne godine, već i sve druge privredne subjekte koji zapošljavaju socijalno ugrožene kategorije, ili koje, pak, posluju sa takvim ustanovama i kategorijama, na način na koji će to tek biti definisano Zakonom“, rekao je potpredsednik Ivan Đoković.

On je naglasio da je socijalno preduzetništvo oblast koja je donekle zanemarena u okviru ukupnog razvoja privrede i preduzetništva, stoga je prvi put, jednim opštim aktom, jasno definisano u podsticajnima Državne uprave šta su i ko čini kategoriju socijalno ugroženih lica.

„U nastojanju da snažnije doprinesemo razvoju socijalnog preduzetništva u AP Vojvodini, Sekretarijat će u 2018. godini raspisati javni konkurs u ukupnom iznosu od 15 miliona dinara, sa ciljem da pružimo doprinos konkurentnosti privrede, afirmaciji i humanom pristupu unapređenju oblasti socijalne ekonomije “, istakao je Đoković, izrazivši uverenje da je to pionirski model podrške koji će moći da se primeni i u budućim kako pokrajinskim, tako i republičkim podsticajima i projektima.