Miroslav Vasin o značaju uloge civilnih društava u unapređenju oblasti elektronskih komunikacija

Novi Sad, 29. januar 2016. – Na svečanom potpisivanju ugovora sa korisnicima sredstava po javnom konkursu za udruženja građana za sufinansiranje i finansiranje projekata koji se odnose na popularizaciju i edukaciju u oblasti informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine, potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin istakao je socijalni i privredni značaj napora civilnih društava u podizanju svesti građana o potrebama IT sektora i unapređenja elektronskih komunikacija. Konkursom Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova podržao je ukupno 57 projekata, koje su predložila udruženja građana, a odnose se na popularizaciju i edukaciju u oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji pokrajine u ukupnom iznosu 5,5 miliona dinara.

Miroslav Vasin je naglasio da napori Sekretarijata idu u pravcu približavanja IT komunikacije i informacionih tehnologija što većem broju građana, prvenstveno mladih ljudi i dece. ,,Dugi niz godina Sekretarijat pokušava da promoviše jedan koncept koji afirmiše one koji su u mogućnosti da sa malim sredstvima stvore velika dela. Nevladin sektori i udruženja građana uspevaju da posluju u okviru ovog koncepta, što pokazuje impozantan broj kvalitetnih ideja i projekata. Informacione tehnologije i znanja, kao i zajednički rad na promociji IT sektora, predstavljaju jedan od prioriteta Pokrajinske vlade. Dragocena je misija civilnih društava, koji promovišu i ističu značaj informacionih tehnologija. Ciljevi odabranih projekata su najpre upoznavanje najmlađe populacije sa IT sektorom i bezbednom pristupu istom, rizicima i benefitima, potom pružanje pomoći talentovanim učenicima i motivacija za učešće u takmičenjima. Takođe, želeli smo da podstaknemo oblast edukacije, podstičući razvoj škola i akademija, kao i da pružimo pomoć i podršku osobama sa invaliditetom i marginalizovanim grupama“, rekao je Vasin.

Pokrajinski sekretarijat je ovim Konkursom značajno uticao na unapređenje bezbednosti građana pokrajine na internetu, a posebno dece, podizanjem svesti dece, nastavnika i roditelja o rizicima koji postoje prilikom korišćenja interneta, a kroz organizovanje i pripremitu edukativnih aktivnosti.

Pored toga, cilj Konkursa je i razvoj talenata u oblasti računarsta i informatike, organizovanjem kampova, škola i akademija u ovoj oblasti. Pored učenika i studenata, cilj je usavršavanje nastavnika za pripremu učenika za takmičenja u oblastima računarstva i informatike.

Jedan od ključnih ciljeva je i unapređenje socijalne uključenosti primenom informaciono-komunikacionih tehnologija, posebno unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa u ostvarivanju prava i preuzimanju odgovornosti sa drugim članovima društvene zajednice, kao i informisanje ovih osoba o postojanju IKT alata koji mogu da im unaprede svakodnevni život.