1. фебруар 2016. Јавна набавка – Услуге – организација представљања пројекта ,,Богаство различитости” на међународним сајмовима у 2016. години ЈН МВ 1.2.1/2016

Документацију можете преузети путем следећег линка 

1. фебруар 2016. – ПОЗИВ за подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 11. фебруар 2016. године до 10.00 часова. 

1. фебруар 2016. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

12. фебруар 2016. – ОДЛУКА о додели уговора

22. фебруар 2016. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору