Одржана Конститутивна седница Покрајинског савета за запошљавање: усвојен Покрајински акциони план запошљавања за 2021. годину

Нови Сад, 16. април 2021. – У великој сали Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама у Новом Саду, одржана је конститутивна седница Покрајинског савета за запошљавање. Седницом је председавао покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић.

Чланови овог радног тела су чланови Покрајинске владе, синдикати, уније, организације, тачније сви релевантни социјални партнери чија је намера да се на најбољи могући начин, а сходно националној стратегији запошљавања, синхронизовано са Националном службом за запошљавање и Покрајинском службом за запошљавање АП Војводине, креирају мере неопходне за генерисање нових и одрживост постојећих радних места.

Акценат је стављен посебно на угрожене, односно рањиве и теже запошљиве категорије становништва.

,,Конституисали смо Покрајински савет за запошљавање, што је веома важно зато што Савет стручно тело које даје мишљење о свим мерамa које добноси Покрајинска влада, а тичу се запошљавања. Порука ових сусрета јесте да заједно у овој тешкој ситуацији и за привреду и туризам, одговарамо на све изазове који су пред нама. Данас смо усвојили покрајински Акциони план запошљавања за 2021. годину који предвиђа 42 милиона динара које је Секретаријат определио за активне мере запошљавања у Војводини. Ту спадају програми самозапошљавања, запошљавања незапослених лица и јавни радови“, рекао је Иванишевић, додавши да су све активности Секретаријата за привреду усклађене са Националном службом за запошљавање, а самим тим и са Покрајинском службом.

Он је додао да је идеја да сви који отворе своје бизнисе овим конкурсима, касније конкуришу и на остале јавне позиве Секретаријата и тиме развијају предузетнички дух и привредну делатност, што ће само по себи очувати радна места, али и сачувати постојећа.

Конкурси Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за област запошљавања предвиђени су за почетак маја месеца.

Директор Покрајинске службе за запошљавање, Снежана Седлар, истакла је да задовољство интензивираном сарадњом са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, као и са осталим социјалним партнерима, рекавши да је усвојен предлог Акционог плана у ком је и Покрајинска служба активно учествовала својом стручношћу и капацитетима.

,,Покрајински акциони план запошљавања је у потпуности усклађен са републичким, односно са новом Стратегијом запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године, док је републички Акциони план донет за период од 2021. до 2023. године. Основни циљ јесте одржање запошљивости, односно смањење стопе незапослености“, рекла је Седлар истакавши да је у Покрајинској служби за запошљавање у току чак дванаест конкурса.

Покрајински савет за запошљавање основан је као повремено радно тело Покрајинске владе, ради давања мишљења и препорука у вези са питањима од интереса за унапређење запошљавања у АП Војводини, и то о плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања, прописима из области запошљавања и другим питањима у тој области.