Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam prvi pustio u opticaj sopstvenu mobilnu mobilnu aplikaciju – savremen pristup krajnjim korisnicima

  

,,Modernizacija i digitalizacija u svim sferama društva i poslovanja iziskuju adekvatne mere, pristup i odgovor u vremenu u kom živimo, kao i u periodu pred nama, a koje jeste veoma zahtevno. Teži se ka novim, savremenijim vidovima komunikacije u vremenu koje karakteriše užurbanost, nedostatak istog, kao i kvantitet na uštrb kvaliteta. Ljudi traže bržu i efikasniju dostupnost informacija koje su im neophodne i veoma je važno pružiti im brz i verodostojan odgovor, jer u suprotnom ne idemo u korak sa vremenom“, napominje pokrajinski sekretar za privredu, dr Nenad Ivanišević.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam nastoji da unapredi svoju komunikaciju sa krajnjim korisnicima, u svom domenu i u okviru sopstvenih kapaciteta, idući u korak sa novim tehnologijama i novim percepcijama. Kako bi značajnije unapredio komunikaciju sa korisnicima i zainteresovanim stranama, kao i efikasniju i bržu dostupnost podataka i informacija u vezi sa radom samog Sekretarijata, kao i sa podsticajnim merama, kreirana je aplikacija za mobilne telefone koja objedinjuje bolju dostupnost, ali i kvalitet samog sadržaja.

Preuzimanjem aplikacije za Android i IOS mobilne operativne sisteme, sa Google Play i Apple prodavnice, gde se može pronaći pod nazivom ,,Privreda i Turizam APV“, ona zauzima svega 27 megabajta skladišnog prostora, a korisnik pristupa najtraženijim sadržajima koji se inače mogu naći i na internet prezentaciji Sekretarijata na spriv.vojvodina.gov.rs.

Sekretarijat na ovaj način pruža mogućnost krajnjem korisniku da u svakom trenutku bude tačno informisan o svim dešavanjima i radu Sekretarijata za privredu, što njegov rad čini projemčivim i transparentim svim zainteresovanim licima. 

Naredne sedmice, pokrajinski sekretar Ivanišević će predstaviti aplikaciju široj javnosti i tom prilikom istaći njen značaj i doprinos koji će se meriti boljom informisanošću javnosti o dešavanjima u privredi i turizmu, zapošljavanju i telekomunikacijama u Vojvodini.