15. jul 2018. – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala u 2018. godini – manifestacije

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Službeni list APV“, broj: 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i 29/2017) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava  udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini – Manifestacije („Službeni list APV”, br. 32/2018 od 04.07.2018. godine), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI – MANIFESTACIJE

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ KONKURS

ОBAVEŠTENJE ZA UČESNIKE KONKURSA