Ivan Đoković: 126 miliona dinara za javne radove, samozapošljavanje i zapošljavanje nezaposlenih lica u Vojvodini i 33 miliona za NIS šansu 2017.

Novi Sad, 25. jul 2017. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, svečano je danas potpisao i uručio ugovore udruženjima o sprovođenju javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2017. godini. Đoković se ovom prilikom osvrnuo i na rezultate konkursa iz oblasti zapošljavanja, tačnije samozapošljavanje, kao i na konkurs namenjen zapošljavanju nezaposlenih lica.

Potpredsednik Ivan đoković je istakao da je Konkursom za finansiranje sprovođenja javnih radova u AP Vojvodini dodeljeno 14.999.467,20 dinara za 45 udruženja građana koji će uposliti ukupno 120 lica u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, obnavljanja javne infrastrukture, zaštite životne sredine, te kulturnih i turističkih delatnosti.

,,Ovim konkursom ćemo kroz nevladin sektor u lokalnim samoupravama uspeti da pokrenemo deo naše socijalne odgovornosti. Ne samo da smo podstakli nova radna mesta kroz novo zapošljavanje i samozapošljavanje, već pokušavamo da zajedno sa udruženjima na lokalu održimo kontinuitet procesa njihovog socijalnog delovanja“, rekao je Đoković.

Đoković je ovom prilikom istakao da je preostalim konkursima Sekretsrijata iz oblasti zapošljavanja, tačnijen Konkursom za samozapošljavanje dodeljen iznos od 50.396.000 dinara za 167 lica, dok je konkursom za zapošljavanje nezaposlenih lica iznos od 59.995.000 dinara opredeljen za 128 poslodavaca koji će zaposliti 324 lica.

U okviru podsticajnih mera Sekretarijata, opredeljeno je i 33 miliona dinara za sufinansiranje Programa ,,NIS ŠANSA“ 2017. godine, čime je omogućeno zapošljavanje oko 100 nezaposlenih lica bez radnog iskustva u NIS AD Novi Sad, na određeno vreme u trajanju od 12 meseci.

,,Novim merama u okviru Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja hteli smo da stimulišemo i izazovemo pozitivan efekat, a ne da napravimo disperziju. Kroz subvencije, bodovnu listu, kriterijume i neposredan rad sa ljudima koji kreću u sopstveno zapošljavanje, želimo da izvučemo maksimum i učinimo što veći broj aplikacija održivim“, dodao je potpredsednik Đoković.

Svečanom potpisivanju i uručenju ugovora prisustvovali su i direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje, Snežana Sedlar, i pomoćnica pokrajinskog sekretara za oblast rada i zapošljavanja, Katica Uzelac, sa saradnicima.