26. јул 2017. – Јавна набавка – услуга – Израда Програма развоја туризма Аутономне покрајине Војводине за период 2018 – 2022. године ЈН ОП 1.2.2./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

26. јул 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 25. август 2017. године до 10.00 часова.

26. јул 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

31. август 2017. – ОДЛУКА о додели уговора