Dodeljeno četiri miliona dinara udruženjima građana za unapređenje rodne ravnopravnosti i borbu protiv nasilja nad ženama

Potpisivanje ugovora sa udruženjima građana, korisnicima sredstava po konkursu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, iz oblasti rodne ravnopravnosti, upriličeno je danas u Pokrajinskoj vladi. Potpisivanju ugovora prisustvovala je pomoćnica pokrajinskog sekretara Anita Beretić, koja sa saradnicima godinama uspešno sprovodi program unapređenja rodne ravnopravnosti. Sredstva u ukupnom iznosu od četiri miliona dinara, dodeljena su za 42 projekta.

Anita Beretić je naglasila da je prispeo značajan broj veoma kreativnih i kvalitetnih projekata, koje je bilo zadovoljstvo proučavati, te da je usled ograničenog budžeta, bilo veoma teško doneti odgovarajuću odluku i podržati više projekata.
,,U 2015. godini, Sektor za ravnopravnost polova je sredstvima od 13,5 miliona dinara namenjenih saradnji i finansiranju nevladinih organizacija, uspeo da podrži 140 projekata kroz šest konkursa. U tekućoj godini, do sada je realizovan samo ovaj konkurs sa četir miliona dinara. Sekretarijat se trudio da podrži raznovrsne projekte, sa akcentom na borbu protiv nasilja nad ženama Svedoci smo da se sve više govori o rodnoj ravnopravnosti i unapređenju položaja žena, ali se ipak sve meri kroz to koliko ste spremni za određeni cilj da izdvojite finansijskih sredstava.“, rekla je Anita Beretić.

Namera Sekretarijata je bila da Konkurs bude vid pružanja podrške programima za podsticanje ekonomskog osnaživanja i edukacije žena, kao i programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama. Na ovaj način, Sekretarijat odgovorno utiče i na unapređenje programa i aktivnosti kojima se unapređuje saradnja civilnog i javnog sektora u oblasti ravnopravnosti polova, pri čemu se jačaju kapaciteti udruženja žena, a posebno onih usmerenih na ranjive grupe žena.

Jedan od ključnih ciljeva Konkursa je i podrška i podsticanje ženskog stvaralaštva, koje predstavlja svojevrstan izraz sopstvene kreativnosti i identiteta.

Od posebnog značaja je činjenica da Sekretarijat svesrdno pomaže promociju rodne ravnopravnosti, posebno javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o ovoj temi, kao i eliminisanju predrasuda i stereotipa o ulozi žena i muškaraca u porodici i društvu.

,,Današnja radost je obojena zabrinutošću i to sa razlogom. Postavlja se pitanje koliko su iskreni odnosi sa civilnim sektorom na nacionalnom nivou i kolika je zaista opredeljenost da se rodna ravnopravnost u Srbiji uzdigne na lestvicu više“, Anita Beretić.