Додељено четири милиона динара удружењима грађана за унапређење родне равноправности и борбу против насиља над женама

 

Потписивање уговора са удружењима грађана, корисницима средстава по конкурсу Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, из области родне равноправности, уприличено је данас у Покрајинској влади. Потписивању уговора присуствовала је помоћница покрајинског секретара Анита Беретић, која са сарадницима годинама успешно спроводи програм унапређења родне равноправности. Средства у укупном износу од четири милиона динара, додељена су за 42 пројекта.

Анита Беретић је нагласила да је приспео значајан број веома креативних и квалитетних пројеката, које је било задовољство проучавати, те да је услед ограниченог буџета, било веома тешко донети одговарајућу одлуку и подржати више пројеката.
,,У 2015. години, Сектор за равноправност полова је средствима од 13,5 милиона динара намењених сарадњи и финансирању невладиних организација, успео да подржи 140 пројеката кроз шест конкурса. У текућој години, до сада је реализован само овај конкурс са четир милиона динара. Секретаријат се трудио да подржи разноврсне пројекте, са акцентом на борбу против насиља над женама Сведоци смо да се све више говори о родној равноправности и унапређењу положаја жена, али се ипак све мери кроз то колико сте спремни за одређени циљ да издвојите финансијских средстава.“, рекла је Анита Беретић.

Намера Секретаријата је била да Конкурс буде вид пружања подршке програмима за подстицање економског оснаживања и едукације жена, као и програмима који се баве превенцијом и сузбијањем насиља над женама. На овај начин, Секретаријат одговорно утиче и на унапређење програма и активности којима се унапређује сарадња цивилног и јавног сектора у области равноправности полова, при чему се јачају капацитети удружења жена, а посебно оних усмерених на рањиве групе жена.

Један од кључних циљева Конкурса је и подршка и подстицање женског стваралаштва, које представља својеврстан израз сопствене креативности и идентитета.

Од посебног значаја је чињеница да Секретаријат свесрдно помаже промоцију родне равноправности, посебно јавним акцијама и кампањама за подизање свести о овој теми, као и елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и мушкараца у породици и друштву.

,,Данашња радост је обојена забринутошћу и то са разлогом. Поставља се питање колико су искрени односи са цивилним сектором на националном нивоу и колика је заиста опредељеност да се родна равноправност у Србији уздигне на лествицу више“, Анита Беретић.