Delegacija Sekretarijata na IX sajmu privrede i turizma i III sajmu socijalnog preduzetništva u Opštini Plandište: Zamenik mr Pavle Počuč otvorio ovogodišnji sajam

Novi Sad, 3. maj 2017. – Tradicionalan IX sajam privrede i turizma kao i III sajam socijalnog preduzetništva u Opštini Plandište, posetio je i otvorio zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, u prisustvu pomoćnika za pokrajinskog sekretara za oblast turizma, mr Sergeja Tamaša.

Organizator ovogodišnjih sajmova u Plandištu je Udruženje za turističku promociju opštine Plandište „Planadijum“, a pod pokroviteljstvom Opštine Plandište.

„Sajamske manifestacije putem kojih se promovišu i afirmišu privredni i turistički potencijali lokalnih samouprava u AP Vojvodini su od bitnog značaja za sveukupni razvoj Pokrajine. Posebnu pažnju posvećujemo manjim opštinama u AP Vojvodini koje su i na ovom sajmu prikazale širok spektar proizvoda i usluga“, rekao je Počuč, naglasivši da je posebno pohvalan angažman Opštine Plandište na polju afirmacije socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva.

Zamenik Počuč je uzeo učešće i na panel tribini posvećenoj socijalnoj ekonomiji i upoznao prisutne sa merama Pokrajinske vlade i resornog Sekretarijata, na polju podrške ovom veoma značajnom obliku preduzetništva.

Delegaciju sekretarijata su primili i predstavnici lokalne samouprave na čelu sa predsednikom Opštine, Jovanom Repac, upoznavši ih sa planovima na polju unapređenja privrede i turizma u Opštini Plandište.  

Na sajmu su ove godine učestvovali izlagači iz Kanade, Austrije, Italije, Slovenije, Makedonije, Rumunije i Republike Srpske. Pored promotivnih štandova sa tematikom „Ćopićevi dani“, posetioci su mogli posetiti poslovne štandove i videti izloženu poljomehanizaciju, etno izložbu ručnih radova i „gurmanluka“ aktiva žena, kao i izložbu živine.