9. април 2021. – Јавна набавка услуга – Претходни и периодични лекарски прегледи запослених у покрајинским органима управе ЈН 2.2.21/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ 23.04.2021.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ 29.04.2021.