Sekretar Ivanišević sa predsednikom opštine Kanjiža o podršci u digitalnim marketinškim aktivnostima u turizmu

  

Kanjiža, 8. april 2021. – Prilikom današnje posete i obilaska opštine Kanjiža, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, sa saradnicima, sastao se sa predsednikom Opštine, Robertom Fejstamerom, u zgradi Opštinske uprave i ovom prilikom razgovarao o specifičnim turističkim resursima kojima Opština raspolaže, u pogledu ugostiteljskih i smeštajnih kapaciteta, te reke Tise i njenog priobalja, koja sama po sebi predstavlja dragulj turizma ove lokalne samouprave.

Ivanišević i Fejstamer su razgovarali o mogućnostima unapređenja stanja u turizmu u opštini Kanjiža, te o povezivanju turističkog proizvoda koji nudi ova opština i njena infrastruktura, sa turističkom infrastrukturom okolnih lokalnih samouprava. Ovim bi se kreiralo jedinstvo ponude i zajednički turistički proizvod sa mnogo sadržaja koje zahteva moderan turista kako bi ostao ,,dan duže“ u AP Vojvodini. Razgovaralo se i o opštinskim projektima za naredni period, kamp naselju, velnes centru, rečnom prelazu i podršci u okviru marketinga vezanog za turističke resurse.

Oni su se složili da Kanjiža poseduje mnogo turističkih resursa koji su nedovoljno iskorišćeni, a kojima bi trebalo naći upotrebnu vrednost i dodatno ih plasirati putem adekvatne medijske kampanje na turističko tržište, kako domaće, tako i inostrano.

Delegaciji je predstavljen Garni hotel ,,Art” sa restoranskim kapacitetom, na Glavnom trgu u Kanjiži, koji funkcioniše u sklopu ,,Kanjiža Turizam” d.o.o. čiji je osnivač i vlasnik lokalna samouprava.

Sekretar je naglasio da reka Tisa, sa svim svojim potencijalnim pratećim sadržajima, je već sama po sebi resurs od izuzetnog značaja. 

,,Opština Kanjiža sardži mnogo stvari koje možemo upotrebiti u novoj strategiji razvoja turizma Vojvodine. Objekat hotela koji je u vlasništvu lokalne samouprave jeste dobar primer kako u nekim lokalnim samoupravama može da se ponudi mogućnost razvoja turizma. Vojvodinu kao jedinstveni turistički proizvod moramo ponuditi zajedno, gde će turisti provesti više od pet dana i potrošiti značajno više novca“, rekao je Ivanišević, dodavši da je potrebno zajedništvo, kako bi se podelili problemi, ali i iskustva i primeri dobre prakse. 

On je rekao da Sekretarijat planira da sredstvima podrži lokalne samouprave koje su spremne da se posvete digitalnom marketingu, kako bi bolje promovisale svoju turističku ponudu.

Učesnici susreta bili su i pmoćnici pokrajinskog sekretara, Ilona Pelt i Milan Jarić, kao i predsednik Skupštine opštine Kanjiža, Robert Lacko, zamenik predsednika opštine, Nebojša Rakić, i  član Opštinskog veća zadužen za turizam, Žombor Ujvari.