5. септембар 2017. – Јавна набавка – услуга -Израда елабората о трасирању за деоницу међународне бициклистичке руте Еуро Вело 11 од границе са Мађарском до Београда ЈН МВ 1.2.8./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

5. септембар 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 18. септембар 2017. године до 10.00 часова.

5. септембар 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14. септембар 2017. – ИЗМЕНА Конкурсне документације

14. септембар 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА за подношење понуда

27. септембар 2017. – ОДЛУКА о додели уговора

11. октобар 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору