4. novembar 2018. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacija za realizaciju projekata u 2018. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu (”Službeni list APV”, broj: 57/2017 i 17/2018-rebalans i 29/2018) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (”Službeni list APV”, broj: 37/2014, 54/2014 – dr. odluka i 37/2016 i 29/2017), Pokrajinski sekretar za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE TROŠKOVA KLASTER ORGANIZACIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA U 2018. GODINI

ТЕКST KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ KONKURS

ТАBELARNI PREGLED ČLANICA

ТАBELA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI