4. октобар 2019. – Јавна набавка услуге – Израда плана развоја сектора гуме и пластике у АП Војводини ЈН МВ 1.2.8./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

4. октобар 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 14. октобар 2019. године до 10.00 часова.

4. октобар 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17. октобар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

29. октобар 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ