3. фебруар 2015. – Јавна набавка мале вредности – услуга оглашавања јавних позива и конкурса у дневним новинама које покривају целу територију АП Војводине у 2015. години ЈНМВ 1/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка

3. фебруар 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда

3. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

27. фебруар 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору