29. март 2018. – Јавна набавка – услуга – Израда саобраћајног пројекта за постављање туристичке сигнализације за означавање међународне бициклистичке руте „Еуровело 11“ на територији АП Војводине ЈН 1.2.7./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

29. март 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 30. април 2018. године до 10.00 часова.

29. март 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

8. мај 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

24. мај 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору