27. јул 2018. – Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,  члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018., у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за 2018. годину и Правилника о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2018. години, Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ

ИЗЈАВА DE MINIMIS