26. септембар 2017. – Јавна набавка – услуга – Организовање едукативних посета у домену туризма, ради подизања конкурентности и јачања понуде туристичке дестинације Војводина ЈН МВ 1.2.4./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

26. септембар 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 6. октобар 2017. године до 10.00 часова.

26. септембар 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

11. октобар 2017. – ОДЛУКА о додели уговора

20. октобар 2017. – ОДЛУКА о закљученом уговору