25. фебруар 2015. – Јавна набавка мале вредности – услуга оглашавања јавних конкурса и огласа у дневним новинама на једном од језика националних мањина који су у службеној употреби у раду органа АП Војводине, које покривају целу територију АП Војводине ЈН

Документацију можете преузети путем следећег линка

25. фебруар 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда 

25. фебруар 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

20. март 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору