24. maj 2020. – IZMENA JAVNOG KONKURSA o dodeli sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica za razvoj i revitalizaciju umetničkih i starih zanatima u 2020. godini

Na osnovu člana 16, 24. i 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14‒ispr., 37/16, 29/17 i 24/19), pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje

IZMENU JAVNOG KONKURSA  O DODELI  SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE PREDUZETNIKA,MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA,ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2020. GODINI

Broj:144-401-7094-1/2019-02

ТEKST IZMENE KONKURSA