Град Нови Сад домаћин 23. Међународне конференције безбедних заједница у Новом Саду

 

Нови Сад, 10. октобар 2017. – Свечано отварање 23. Међународне конференције безбедних заједница, посвећене безбедним заједницама као потреби савременог друштва, уприличено је у Новом Саду, другој безбедној заједници у Републици Србији. Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, поздравио је скуп рекавши да су безбедност и сродне теме мултидисциплинарни, али и филозофски проблеми, са којима се појединац и друштво морају суочити на више нивоа.

,,У основи система безбедности постоје кључне речи – репресија и превенција. Са друге стране, присутно је осећање, стање појединца који може слободно да живи, привређује и доприноси без бојазни, чинећи део система који ствара нови животни квалитет. Репресивним и законским апаратом се штити поменуто стање, док о превенцији говоримо као о феномену уско везаном за димензију културе којом се превенира, али и брани безбедност“, рекао је потпредседник Ђоковић.

Он је додао да је одговорност на доносиоцима одлука и креаторима политчко-правног система и лична и професионална. ,,Развој свести о самом себи, свом окружењу, материјализација таквог осећања кроз културу, гарантује да сваки појединац може да допринесе безбедности система, самог себе и имовине. Покрајинска влада је препознала значај ове међународне конференције, због самих тема и аудиторијума. Надамо се да ће данашњи закључци бити имплементирани у стратешку документацију, мере и активности како би повећали квалитет безбедности“, рекао је Ђоковић.

Данашња конференција под називом ,,Безбедне заједнице су суштинска потреба савременог друштва”, усмерена је ка трагању за новим идејама и искуствима за решавање актуелних проблема безбедности у заједницама, и водеће светске стручњаке за безбедне заједнице, истраживаче, креаторе политика који се баве промоцијом безбедности у заједницама и превенцијом повреда. Њене тематске области су мултидисциплинарне и обухватају филозофске, културолошке, историјске и психолошке аспекте безбедности, као и превенцију повреда са посебним акцентом на рањиве и маргинализоване социјалне групе, са посебним освртом на безбедност најмлађих. Циљ је да се створи свест сваког појединца о улози коју има у заједници и друштву зарад креирања безбедног окружења.

Безбедна заједница ,,Safe Community“ јесте Међународни акредитовани програм превенције повреда и насиља настао на иницијативу Светске здравствене организације као закључак Првог светског конгреса превенције повреда одржаног у Стокхолму, 1989. године, чија су основна начела садржана у Манифесту безбедне заједнице. Ови постулати се односе на безбедност као основно људско право. Данас у свету постоји више од 360 локалних заједница на свим континентима које су испуниле задате индикаторе и чине Међународну мрежу безбедних заједница. Бројни савремени културолошки и економско социјални фактори ипак утичу на повећање броја повреда и насиља, те се због тога мора интензивније радити на превенцији.

Домаћин и организатор конференције је Национални центар за превенцију повреда и промоцију безбедности Нови Сад, патрон конференције је ЊКВ принцеза Катарина Карађорђевић, генерални покровитељ Покрајинска влада АП Војводине и покровитељ Град Нови Сад. Партнери овогодишње конференције су Европска мрежа безбедних заједница са седиштем у Харштаду у Норвешкој и Међународни центар за сертификацију безбедних заједница из Стокхолма, Шведска.

Потписивањем Уговора са Колаборативним центром Светске здравствене организације за промоцију безбедних заједница Град Нови Сад је проглашен Безбедном заједницом, 2009. године, што свакако иде у прилог чињеници да је Нови Сад Омладинска престоница 2019. године и Европска престоница културе 2021. године.