Одржана радионица за израду Програма развоја туризма АП Војводине 2018 – 2022. године у Едукативном центру

 

Нови Сад, 27. новембар 2017. – У Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, одржана је прва интерактивна радионица са представницима локалних самоуправа, покрајинском и локалним туристичким организацијама, које са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам учествују у изради документа „Програм развоја туризма АП Војводина за период  2018-2022. године“.

Скуп је реализован у организацији Покрајинског секретаријата за привреду и туризам и „Horwath HTL“ из Београда.

Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, отворио је радионицу и образложио акциони план и мере за развој туристичких потенцијала АП Војводине истичући важност мапирања туристичких локација на нивоу локалних самоуправа.

,,Данас представљамо локалним самоуправама и туристичким организацијама на територији АП Војводине стратешки документ – програм развоја туризма Војводине – његову методологију и обухват, који јесте први документ који уређује покрајину на стратешки начин, а који до сада није постојао. Ово је један од разлога због чега Војводина није могла туристички да се формира, већ само као пољопривредна регија. Стратешким правцем, који је добро опредељен, уз средства из међународних фондова, републичког и покрајинског буџета, можемо туризам да поставимо као једну од водећих привредних грана“, рекао је Ђоковић.

Ђоковић је истакао да очекује повратну информацију од локалних самоуправа, у смислу потенцијала, препознатих инфраструктурних ресурса, културно-историјског и сваког другог наслеђа, које се може економски обликовати. Он је додао да је секретаријат спровео мапирање Војводине у туристичком смислу, уз помоћ туристичких стручњака, што ће у наредном периоду бити достављено локалним самоуправама на увид и ауторизацију.

Ђоковић је овом приликом најавио и имплементацију нових обука из домена туризма и угоститељства које ће Едукативни центар Нови Сад реализовати у наредној години.

Пратећи циљеве и препоруке Стратегије развоја туризма Републике Србије за период 2016. до 2025. године, Секретаријат израђује овај Програм, приступајући истраживању стратешки и систематски, не само кроз економске показатеље, већ и кроз мултипликативне ефекте које туризам има на укупан друштвено-економски, локални и регионални развој, на развој културе и образовања, унапређење животне средине и на развој комплементарних делатности.

Расправу о кључним факторима успеха туризма, оценама и анализама постојеће ситуације су водили директор ,,Horwath HTL” Београд Бранислав Милетић и стручни сарадници на пројекту проф. др Горан Петковић, др Александра Брадић Мартиновић и Јасмина Бељан Искрин.