18. februar 2020. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata za razvoj turističkog potencijala APV u 2020. -podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu („Službeni list APV“, broj: 54/2019), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016, 29/2017 i 24/2019) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, u 2020. godini -podizanje kvaliteta objekata za degustacionu promociju i promociju tradicionalnih proizvoda iz AP Vojvodine- („Službeni list APV”, br. 2/20 od 09.01.2020. godine), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE, U 2020. GODINI – PODIZANjE KVALITETA OBJEKATA ZA DEGUSTACIONU PROMOCIJU I PROMOCIJU TRADICIONALNIH PROIZVODA IZ AP VOJVODINE

ТEKST KONKURSA

PRAVILNIK

PRIJAVNI OBRAZAC SA IZJAVAMA