18. фебруар 2020. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2020. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. годину (”Службени лист АПВ”, број: 54/2019 члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (”Службени лист АПВ”, број: 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017 и  24/2019.) и члана 6. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине. за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и репроматеријала у 2020. години („Службени лист АПВ”, бр. 1/2020), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ

ИЗЈАВЕ