Ђоковић председавајући 13. седницом ПСЕС-а: Уочено је константно усаглашавање ставова социјалних партнера

 

Нови Сад, 27. децембар 2018. – Последња седница Покрајинског социјално-економског савета у 2018. години, одржана је данас у просторијама Скупштине АП Војводине, којом је председавао потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић.

На седници је размотрена Информација о усвојеној Покрајинској скупштинској одлуци о буџету АП Војводине за 2019. годину. Социјалним партнерима, који су и чланови Савета, достављена су додатна појашњења, као и одговори на питања поводом најзначајнијих програмских активности од посебног значаја за запослене и послодавце, као и за оконлости у оквиру тржишта рада и привредних токова.

Потпредседник Ђоковић је, председавајући седницом ПСЕС-а, истакао да, чињеница да је буџет Покрајинског секретаријата за привреду и туризам смањен за наредну годину, није утицала на рад ПСЕС-а, већ је део средстава који је недостајао за техничко функционисање, као и средства за предстојећи конкурс за формирање социјално-економских савета на локалном нивоу, издвојен из ресора привреде и туризма на сразмеран начин. Ђоковић је овом приликом најавио да ће конкурс са укупним средствима од 15 милиона динара бити расписан и спроведен у 2019. години за финансијско подстицање формирања локалних СЕС-ова.

Подсетимо, на заједничкој седници Социјално-економског савета Републике Србије и Покрајинског социјално-економског савета, одржаној на иницијативу ПСЕС-а овог месеца, постигнут је договор да се једном годишње одржава седница два савета, те да на сваку седницу републичког СЕС-а, буде позван представник и ПСЕС-а. Учествујући у раду републичког СЕС-а у Пироту 25. децембра 2018. године, Ђоковић је чланове ПСЕС-а овом приликом известио да је предвиђено оснивање републичке радне групе чији би чланови биле најеминентније релевантне институције које би требало да поставе стратегију и дају предлоге и мере које би требало спроводити зарад спречавања економских миграција, те допринесу поврату људи у земљу, или, пак, да се придобију нова лица са других радних тржишта.

Ђоковић додаје да је потребно упутити предлог испред Покрајинске владе и социјалних партнера са територије АП Војводине, који ће садржати предлоге представника, стручних лица у датим областима радног права, социјалне политике и демографије, а који ће бити упућен новоформираном радном телу.

Усвојен је Извештај о одржаној Конференцији ПСЕС-а под називом „У сусрет проблемима запослених и тржишта рада“, која је 14. децембра окупила представнике социјалних партнера на свим нивоима око значајних социјалних тема. У Извештају се наводи закључак потпредседника Ђоковића да се економија у последњих неколико година трансформисала у растућу економију са ниском инфлацијом, елиминисаним фискалним дефицитом, опадајућим јавним дугом, стабилним банкарским системом и опоравком тржишта рада, те да основу за даље убрзање привредне активности би требало да омогући наставак структурних реформи, повећање инвестиција и производње у извозно оријентисаним привредним делатностима. Он такође наводи да је на конференцији представљен јединствена систематична анализа економских показатеља у Републици Србији и АП Војводини, а у односу на регион, свет и на основу више релевантних, упоредних индикатора.

Чланови Савета су разговарали и о ефектима и значају организације годишње  конференције ПСЕС-а, која је ове године одржана 14. децембра са фокусом на проблеме запослених и тржишта рада.

ПСЕС је на данашњој седници разматрао и документацију у вези са материјално-финансијским пословањем Покрајинског социјално-економског савета.Усвојен је Финансијски план прихода и расхода Покрајинског социјално-економског савета за 2019. годину, а донета је и Одлука о додели средстава социјалним партнерима, с обзиром на чињеницу да је рационалним пословањем ПСЕС-а у текућој години остварена знатна уштеда средстава.