11. мај 2018. – Јавна набавка – услуга – Организација међународне конференције хотелијера ЈН МВ 1.2.5./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

11. мај 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 21. мај 2018. године до 10.00 часова.

11. мај 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

25. мај 2018. – ОДЛУКА о додели уговора

8. јун 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору