10. јун 2019. – Јавна набавка услуга – Израда пројектно техничке документације за изградњу бициклистичке стазе на бициклистичкој рути Еуровело 6 на деоници Бегеч-Бачка Паланка и деоници Бачко Ново Село-Бачка Паланка ЈН ОП 1.2.6./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

10. јун 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 10. јул 2019. године до 10.00 часова.

10. јун 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17. јул 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

31. јул 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ