Održana 15. sednica Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta

Novi Sad, 5. jun 2019 – Danas je održana 15. sednica Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta, kojom je predsedavao potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković. Na trećoj tačci dnevnog reda jednoglasno je izabran novi predsedavajući, na mandat od godinu dana, član Pokrajinskog odbora Ujedinjenh granskih sindikata ,,Nezavisnost“, Milojica Živković.

Na današnjoj sednici predstavljen je materijal Privredne komore Vojvodine, u vidu detaljnog, aktuelnog prikaza, statistike i privrednih kretanja u svim oblastima privrede u Vojvodini, za period od januara do marta tekuće godine. Istaknuto je da je evidentiran rast bruto domaćeg proizvoda, prevashodno zahvaljujući sektoru građevinarstva i uslužnih sektora, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku i Narodne banke Srbije. Prema stopi rasta industrijske proizvodnje prednjači Severnobački okrug, dok je Južnobanatski u značajnom deficitu.

Značajni podaci se tiču uvoza i izvoza u okviru prvog kvarlata ove godine, te tako u ukupnom izvozu AP Vojvodine, najznačajnije učešće ima oblast proizvodnje motornih vozila i prikolica (13 odsto od ukupnog izvoza), potom slede proizvodnja prehrambenih proizvoda (12 odsto) i poljoprivredna proizvodnja, lov i uslužne delatnosti (11,3 odsto). Sa druge strane, u ukupnom uvozu AP Vojvodine, prednjači oblast eksploatacije sirove nafte (21 odsto od ukupnog uvoza), kao i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda sa u proseku oko 9 odsto. Takođe, na pokrajinskom nivou, u poređenju sa istim prošlogodišnjim periodom, prosečne neto zarade su povećane, pri čemu je najveći rast prosečnih zarada bez poreza i doprinosa evidentiran u sektoru rudarstva, sa čak 41,5 odsto.

U Vojvodini je evvidentirano i smanjenje nezaposlenosti od 10,1 odsto, odnosno 13.320 lica manje na evidenciji NSZ-a. Na osnovu strukture zaposlenih, 78,9 odsto su zaposleni kod pravnih lica, 17,2 odsto su preduzetnici i lica zaposlena kod njih, a svega 3,9 odsto su registrovani poljoprivredni proizvođači.

Bolji fiskalni rezultat u protekloj godini na republičkom nivou, ostvaren je zahvaljujući boljoj naplati prihoda, tačnije ostvaren je opšti fiskalni suficit u posmatranom periodu u iznosu od 53,6 odsto BDP-a. Poslednja analiza o obimu sive ekonomije u Srbiji, koju je sproveo NALED, pokazuje da je on smanjen u prethodnih pet godina među registrovanim fimarama za 6 odsto. Opšti cilj u borbi protiv sive ekonomije jeste efikasniji nadzor nad njenim tokovima, bolji razrez i naplata poreza unapređenjem rada Poreske uprave, fer konkurencija, smanjenje administrativnih i parafiskalnih nameta, te podizanje svesti građana o značaju njenog suzbijanja na ukupnu privredu.

Đoković je istakao da je položaj preduzetnika u Srbiji nezavidan uz velike namete, te da ne postoje odgovarajuće stimulativne mere. Ipak, mora se konstatovati da je država nizom mera koje je preduzela podržala preduzetništvo i u određenom procentu ih rasteretila i dovela do nivoa održivosti, ne zanemarujući socijalne, zdravstvene, kulturne i obrazovne sfere društva. On je dodao da su evidentni pomaci u faktičkoj realnosti, nezavisno od same statistike. Đoković je rekao i da je važna činjenica da je izabran i nov predsednik Unije poslodavaca Vojvodine, Vladimir Lalošević, mladi privrednik koji vodi uspešnu kompaniju u sektoru IKT-a.

Članovi PSES-a su razmatrali pitanje novih nameta za privredu usled primene Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, na koje je ukazala Unija poslodavaca Vojvodine. Novine u Zakonu se odnose, između ostalog, na izradu novih dokumenata – Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja. Prema informacijama licenciranih lica naplaćuju se visoki iznosi za izradu ovih dokumenata, a na cenu utiče i broj zaposlenih kod privrednog društva.

Definisano je da procenu rizika izrađuju pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu koji mogu da prime više od 100 osoba. Ako objekat služi za boravak dece do 14 godina onda nema odredbe o broju osoba za koje je namenjen, i takvi prostori moraju imati procenu rizika. Istaknute su dve preporuke, prva je da planovi budu sveobuhvatniji i izađeni od strane jedinica lokalnih samouprava, dok je druga da se privrednim subjektima omogući sufinansiranje ove obaveze od strane adekvatnih nivoa vlasti.

Ponovljena je inicijativa Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodine za izmenu Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, u smislu izuzimanja njihove primene na javna komunalna preduzeća, odnosno javna preduzeća kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave. Jednoglasno je usvojen predlog da se PSES-u pripremi detaljna analiza stanja u ovom sektoru, sperovođenjem sveobuhvatne ankete, kako bi se blagovremeno reagovalo ka republičkom SES-u. Pored osnovnih podataka, neophodno je spoznati i migracije stručnog kadra iz komunalnih preduzeća u Vojvodini, u protekle tri godine, sa posebnim osvrtom na kvalitet usluga i statusno pitanje.

Đoković je naposletku naglasio da će svi akteri ovog procesa imati punu logističku, i stručnu podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.