Одржана 15. седница Покрајинског социјално – економског савета

Нови Сад, 5. јун 2019 – Данас је одржана 15. седница Покрајинског социјално – економског савета, којом је председавао потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић. На трећој тачци дневног реда једногласно је изабран нови председавајући, на мандат од годину дана, члан Покрајинског одбора Уједињенх гранских синдиката ,,Независност“, Милојица Живковић.

На данашњој седници представљен је материјал Привредне коморе Војводине, у виду детаљног, актуелног приказа, статистике и привредних кретања у свим областима привреде у Војводини, за период од јануара до марта текуће године. Истакнуто је да је евидентиран раст бруто домаћег производа, превасходно захваљујући сектору грађевинарства и услужних сектора, а према подацима Републичког завода за статистику и Народне банке Србије. Према стопи раста индустријске производње предњачи Севернобачки округ, док је Јужнобанатски у значајном дефициту.

Значајни подаци се тичу увоза и извоза у оквиру првог кварлата ове године, те тако у укупном извозу АП Војводине, најзначајније учешће има област производње моторних возила и приколица (13 одсто од укупног извоза), потом следе производња прехрамбених производа (12 одсто) и пољопривредна производња, лов и услужне делатности (11,3 одсто). Са друге стране, у укупном увозу АП Војводине, предњачи област експлоатације сирове нафте (21 одсто од укупног увоза), као и производња хемикалија и хемијских производа са у просеку око 9 одсто. Такође, на покрајинском нивоу, у поређењу са истим прошлогодишњим периодом, просечне нето зараде су повећане, при чему је највећи раст просечних зарада без пореза и доприноса евидентиран у сектору рударства, са чак 41,5 одсто.

У Војводини је еввидентирано и смањење незапослености од 10,1 одсто, односно 13.320 лица мање на евиденцији НСЗ-а. На основу структуре запослених, 78,9 одсто су запослени код правних лица, 17,2 одсто су предузетници и лица запослена код њих, а свега 3,9 одсто су регистровани пољопривредни произвођачи.

Бољи фискални резултат у протеклој години на републичком нивоу, остварен је захваљујући бољој наплати прихода, тачније остварен је општи фискални суфицит у посматраном периоду у износу од 53,6 одсто БДП-а. Последња анализа о обиму сиве економије у Србији, коју је спровео НАЛЕД, показује да је он смањен у претходних пет година међу регистрованим фимарама за 6 одсто. Општи циљ у борби против сиве економије јесте ефикаснији надзор над њеним токовима, бољи разрез и наплата пореза унапређењем рада Пореске управе, фер конкуренција, смањење административних и парафискалних намета, те подизање свести грађана о значају њеног сузбијања на укупну привреду.

Ђоковић је истакао да је положај предузетника у Србији незавидан уз велике намете, те да не постоје одговарајуће стимулативне мере. Ипак, мора се констатовати да је држава низом мера које је предузела подржала предузетништво и у одређеном проценту их растеретила и довела до нивоа одрживости, не занемарујући социјалне, здравствене, културне и образовне сфере друштва. Он је додао да су евидентни помаци у фактичкој реалности, независно од саме статистике. Ђоковић је рекао и да је важна чињеница да је изабран и нов председник Уније послодаваца Војводине, Владимир Лалошевић, млади привредник који води успешну компанију у сектору ИКТ-а.

Чланови ПСЕС-а су разматрали питање нових намета за привреду услед примене Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, на које је указала Унија послодаваца Војводине. Новине у Закону се односе, између осталог, на израду нових докумената – Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања. Према информацијама лиценцираних лица наплаћују се високи износи за израду ових докумената, а на цену утиче и број запослених код привредног друштва.

Дефинисано је да процену ризика израђују правна лица која управљају пословним, трговачким, спортским, угоститељским и смештајним објектима и објектима за разоноду који могу да приме више од 100 особа. Ако објекат служи за боравак деце до 14 година онда нема одредбе о броју особа за које је намењен, и такви простори морају имати процену ризика. Истакнуте су две препоруке, прва је да планови буду свеобухватнији и изађени од стране јединица локалних самоуправа, док је друга да се привредним субјектима омогући суфинансирање ове обавезе од стране адекватних нивоа власти.

Поновљена је иницијатива Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Војводине за измену Закона о буџетском систему и Закона о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у смислу изузимања њихове примене на јавна комунална предузећа, односно јавна предузећа којима је оснивач јединица локалне самоуправе. Једногласно је усвојен предлог да се ПСЕС-у припреми детаљна анализа стања у овом сектору, сперовођењем свеобухватне анкете, како би се благовремено реаговало ка републичком СЕС-у. Поред основних података, неопходно је спознати и миграције стручног кадра из комуналних предузећа у Војводини, у протекле три године, са посебним освртом на квалитет услуга и статусно питање. 

Ђоковић је напослетку нагласио да ће сви актери овог процеса имати пуну логистичку, и стручну подршку Покрајинског секретаријата за привреду и туризам.